کلاس های کنکور موسسه موفقیت

کلاس کنکور - کلاس پایه دوازدهم - دبیرستان دخترانه


کادر اساتید پایه دوازدهم دبیرستان موفقیت
  شیمی : دکتر رضا بابایی  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 2 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های دکتربابایی ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
فیزیک : استاد ذهبی  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 2 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد ذهبی ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
دیفرانسیل : استاد کلاه ملکی -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 3 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد ذهبی ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
ریاضی تجربی : استاد ملاک پور  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 3 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد ملاک پور ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
عربی : استاد هورفر  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 1 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد هورفر ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
دینی  : استاد کریمی  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 1 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد کریمی ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
زیست شناسی : دکتر پوربابا  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 3 جلسه 

   دبیرستان دخترانه موفقیت در پایه دوازدهم تعداد محدودی دانش آموز با شرایط زیر میپذیرد

 
1- داشتن معدل بالای 19 و قبول شدن در جلسه مصاحبه حضوری
2- داشتن معدل بالای 18 و قبول شدن در آزمون ورودی و جلسه مصاحبه حضوری
3- داشتن نمره انضباط بالای 19 متقاضیان برای ثبت نام در دبیرستان پایه دوازدهم دبیرستان فرم زیر را پرکنند و منتظر باشند تا همکاران ما طی 24 ساعت با آن ها تماس گرفته و پس از برگزاری جلسه مشاوره اولیه برای شرکت در آزمون ورودی نام نویسی شوند.
فرم ثبت نام در دبیرستان پایه دوازدهم 
پیوند های مرتبط : استاد بابایی ، شیمی استاد بابایی ، کلاس کنکور استاد بابایی ، ثبت نام شیمی بابایی ، شیمی بابایی ، کلاس کنکور ، استاد هورفر ، عربی استاد هورفر  ، عربی هورفر ، بهترین استاد عربی ، فیزیک استاد ذهبی ، فیزیک ذهبی ، محمودرضا ذهبی ، فیزیک استاد ذهبی ، ثبت نام کلاس فیزیک ذهبی ، بهترین استاد فیزیک ایران ، ریاضی استاد ملاک پور ، ریاضی ملاک پور ، بهترین استاد ریاضی تجربی ، ریاضی آریان حیدری ، کلاس ریاضی آریان حیدری ، ریاضی بابک سادات ، ثبت نام ریاضی بابک سادات ، کلاس های انلاین بابک سادات ، دینی استاد کریمی ، ثبت نام کلاس دینی استاد کریمی ، دینی کریمی ، بهترین استاد دینی ایران ، زیست شناسی استاد پوربابا ، بهترین دبیر زیست شناسی ایران ، زیست پور بابا  ، پوربابا ، زیست حنیف عظیمی ، حنیف عظیمی ، زیست عمارلو ، زیست آرامفر ، زیست استاد آرامفر ، کلاس کنکور ، دبیرستان موفقیت ، دبیرستان دانشجو ، دبیرستان کنکور ،  بهترین کادر کنکور دبیرستان ، بهترین دبیرستان دخترانه ایران ، دبیرستان دخترانه دانشجو ، کلاس کنکور ، ثبت نام کلاس کنکور ، کلاس های پایه دوزادهم ،