برنامه کلاس های پایه نهم دختران و پسران موسسه موفقیت در سال 98

برنامه کلاس های پایه نهم - کلاس تقویتی پایه هشتم - کلاس تقویتی پایه ششم
.

شرایط کلاس ها :
1-در کلاس شیمی زیست تا پایان ترم اول شیمی تدریس میشود و بعد از آن تا پایان اردیبهشت ماه زیست تدریس میشود.
2-برای دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی زیست 2 کلاس A و B تعریف شده است که هر دانش آموز میبایست یکی از 2 کلاس پیشنهادی را انتخاب کند.
3-کلاس های دختران و پسران به صورت مجزا برگزار میشود.
(آموزشگاه دختران موفقیت :پاسداران ، تقاطع دولت ، بهارستان دوم )
(آموزشگاه پسران موفقیت  :پاسداران ، نگارستان چهارم )
4- چهارمرحله آزمون شبیه ساز آزمون ورودی از تمام داوطلبان اخذ میگردد.

شرایط ثبت نام :
*برای اطلاع از قیمت کلاس ها با تلفن های دفترمرکزی موسسه تماس بگیرید . 22891840 - 22871496
*شرایط پرداخت :
نقدی : با 5% تخفیف
اقساطی : 40% هنگام ثبت نام - 30% چک برای 45 روز بعد - 30% چک برای 90 روز بعد


برای شرکت در جلسه مشاوره و تدریس رایگان فرم زیر را پرکنید و از این خدمت رایگان موسسه بهره مند شویدآزمون پایه نهم از مباحث سال هشتم میباشد به همین دلیل تمام سوالات زیر از پایه هشتم میباشد و مناسب آزمون شبیه ساز تیزهوشان موفقیت میباشدکلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی
کلاس پایه نهم
نمونه سوال پایه نهم
تیزهوشان
تست
تستی
تشریحی
ریاضی
علوم
فصل1
فصل2
فصل3
فارسی
عربی
زبان
فارسی
فیزیک
شیمی