برنامه کلاس های پایه هشتم دختران و پسران موسسه موفقیت در سال 98

برنامه کلاس های پایه نهم - کلاس تقویتی پایه هشتم - کلاس تقویتی پایه ششم
.
شرایط کلاس ها :
1-در کلاس شیمی زیست تا پایان ترم اول شیمی تدریس میشود و بعد از آن تا پایان اردیبهشت ماه زیست تدریس میشود.
2-برای دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی زیست 2 کلاس A و B تعریف شده است که هر دانش آموز میبایست یکی از 2 کلاس پیشنهادی را انتخاب کند.
3-کلاس های دختران و پسران به صورت مجزا برگزار میشود.
(آموزشگاه دختران موفقیت :پاسداران ، تقاطع دولت ، بهارستان دوم )
(آموزشگاه پسران موفقیت  :پاسداران ، نگارستان چهارم )
4- چهارمرحله آزمون شبیه ساز آزمون ورودی از تمام داوطلبان اخذ میگردد.
شرایط ثبت نام :
*برای اطلاع از قیمت کلاس ها با تلفن های دفترمرکزی موسسه تماس بگیرید . 22891840 - 22871496
*شرایط پرداخت :
نقدی : با 5% تخفیف
اقساطی : 40% هنگام ثبت نام - 30% چک برای 45 روز بعد - 30% چک برای 90 روز بعد

آزمون پایه هشتم از مباحث سال هفتم میباشد به همین دلیل تمام سوالات زیر از پایه هفتم طرح شده است و مناسب آزمون شبیه ساز تیزهوشان موفقیت میباشدکلاس ، اموزشی ، پایه ، نهم ، تیزهوشان ، تقویتی ، ازمون ورودی ، نمونه سوال ، ریاضی ، علوم ، فیزیک ، شیمی ، زیست ، عربی ، زبان ، اموزشگاه ، موسسه ، موفقیت ، سهیل ، ربیعی

کلاس ، اموزشی ، پایه ، نهم ، تیزهوشان ، تقویتی ، ازمون ورودی ، نمونه سوال ، ریاضی ، علوم ، فیزیک ، شیمی ، زیست ، عربی ، زبان ، اموزشگاه ، موسسه ، موفقیت ، سهیل ، ربیعی

کلاس ، اموزشی ، پایه ، نهم ، تیزهوشان ، تقویتی ، ازمون ورودی ، نمونه سوال ، ریاضی ، علوم ، فیزیک ، شیمی ، زیست ، عربی ، زبان ، اموزشگاه ، موسسه ، موفقیت ، سهیل ، ربیعی

کلاس ، اموزشی ، پایه ، نهم ، تیزهوشان ، تقویتی ، ازمون ورودی ، نمونه سوال ، ریاضی ، علوم ، فیزیک ، شیمی ، زیست ، عربی ، زبان ، اموزشگاه ، موسسه ، موفقیت ، سهیل ، ربیعی

کلاس ، اموزشی ، پایه ، نهم ، تیزهوشان ، تقویتی ، ازمون ورودی ، نمونه سوال ، ریاضی ، علوم ، فیزیک ، شیمی ، زیست ، عربی ، زبان ، اموزشگاه ، موسسه ، موفقیت ، سهیل ، ربیعی